tarla.io logo

tarla.io BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR:

Bir taraftan merkezi 2159 Sok No 3/1 Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya Ankara adresinde bulunan TARLAIO İklim ve Tarım Teknolojileri AŞ (tarla.io, Şirket) ile diğer tarafta ………………………………………………………………………………………………. adresinde bulunan …………………………………………………………………………………………………..…….(Bayi) arasında .../.../2024 tarihinde aşağıdaki şartlarla bu bayilik sözleşmesi akdedilmiştir.

2) SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Sözleşme tarla.io’nun sunduğu aşağıda “Ürün” maddesinde belirtilen ürünlerin bayi tarafından satış ve ödeme şartlarını ihtiva eder. www.tarla.io web sitesi üzerinden bayinin promosyon kodu ile yapılan dijital satışlar sözleşmenin ana unsurudur.

3) BÖLGE:

Bayi, sözleşme konusu ürünleri; kendi ili ve etki alanı başta olmak üzere Türkiye sınırları içinde satmaya yetkilidir. Bölgenin yeniden tanımlanması Şirket’in yetkisi dahilindedir. Şirket gerek duyulduğunda bayinin sorumlu olduğu bölgelere direkt ürün veya hizmet tedariki yapabilir.

4) ÜRÜN:

Bayinin satmaya yetkili olduğu ürün ve/veya hizmetler Şirket’in üreticisi ve temsilcisi olduğu bütün ürünlerdir. Ürün ve hizmet listesi EK B’de sunulmuştur. Şirket bu listeler üzerinde önceden haber vermeksizin ürün ve fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Online ortamda satılan ürünlerin fiyatları otomatik olarak satış esnasında hesaplanır, indirimler varsa uygulanır, kredi kartı veya banka havalesi (QNB Finansbank Necatibey Şubesi IBAN: TR TR6900 1110 0000 0000 8569 9251) ile ödemesi alınır.

5) BAYİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1- Bayi; sorumlu bir tacir gibi tarla.io’nun menfaatlerini koruyacak ve tarla.io’nun bu konudaki politikalarına uygun olarak ürünün satışını canlandırmak ve tanıtımı için çalışacaktır.

2- Bayi, tarla.io’nun yazılı izni olmaksızın (Şirket Bayinin bölgesinde ihtiyacı olan ürün gamını sağladığı ölçüde) bölgede rakip herhangi bir ürünü temsil etmeyecek, üretim, pazarlama ve satışında çalışmayacaktır.

3- Bayi, gerek ihalelerde gerekse de Satış sırasında ortaya çıkabilecek gelişmeler ve sorunlar ile tarla.io’yu ilgilendiren konuları, zaman geçirmeden tarla.io’ya bildirecektir.

4- Bayi, Ürünlerin satışı ve dağıtımı için yeterli satış organizasyonunu ve satış ağını kuracaktır. 5- Taraflar arasında gerçekleşecek tüm sipariş ve haberleşmelerin yazılı olarak online ortamda yapılması esastır. Bildirim eksikliğinden kaynaklanan hatalardan dolayı oluşan kayıplar bayiye fatura edilecektir.

6- Bayi kendi promosyon kodunun kullanması için çiftçileri teşvik edecek, web sitesi üzerinden kredi kartı veya havale ile yapılacak satışlarda çiftçiye yardımcı olacaktır. Dükkanında internete bağlı bir bilgisayar bulunduracak ve alışverişe gelen çiftçilere ürünleri tanıtacaktır. Çiftçiler promosyon kodu kullanarak yaptıkları alışverişte %10 indirim kazanacaklardır. Böylece bayiden ürün almanın avantajını ortaya konacaktır.

7- Bayi tarla.io’nun ayaklı ürün standını görülür bir alana koyacaktır. Ayaklı standa asılan bayi promosyon kodunun yer aldığı kartları çiftçiler alarak dükkân dışında da kayıt olabilir veya tanıdıklarına üyeliği teşvik için verebilir.

Şekil: Ayaklı stand

8- Bayi online reklam giderleri (Facebook, YouTube ve Google Adwords) için yıllık 10.000TL+KDV tarla.io’ya ödeme yapar. Her yılın başında devamına mutabık kalınan bayilikler için rakam güncellenebilir.

9- Bayi teşhir tanzim faaliyetlerinde bulunmak isterse tarla.io’nun tasarım kurallarını uygulayacak, çizim ve görsellerini kullanacaktır.

6) ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1-Şirket, Bayi tarafından sipariş edilen ve siparişi kabul edilen ürünleri 48 saat içinde müşteriye online ortamda sunar. Tüm sunucu, yazılım ve veri maliyetleri Şirket sorumluluğundadır.

2-Şirket, siparişleri yerine getirirken satışların artması doğrultusunda Bayiye yardımcı olacaktır. Teknik destek Şirket’le Bayi arasında Bayi veya Şirketin talebi üzerine Şirket elemanları tarafından verilecektir.

3-Giderler konusunda mutabakat sağlanmak koşuluyla Bayinin kendi bölgesinde yapacağı tanıtım faaliyetleriyle ilgili olarak Şirket telefon ile teknik destek sağlamayı kabul eder.

4-Şirket, bayinin çalıştığı bölgeleri kapsayan online reklamları vermekle ve idaresinden sorumludur.

5-Şirket, bayi listesini web sitesinde yayınlayacaktır.

6-Şirket bayi promosyon kodu kullanımını teşvik için promosyon kodu kullanan müşterilerine satış fiyatları üzerinden %10 indirim sağlayacaktır.

7) FİYAT, VADE VE İSKONTO:

1- tarla.io sitesi üzerinden yapılan ve Bayi’nin PROMOSYON kodu (…………………………………………..……………….) girilen satışların %10’u bayi kazancı olarak kayıt altına alınır. Şirket, bayinin yapacağı internet satışlarını ve kazançlarını bayinin PROMOSYON kodu üzerinden listeler. Bu liste bayi tarafından canlı olarak web sitesi üzerinden izlenebilir.

2-Bayiye her türlü satışın %10’u aylık satış dökümünün oluşmasından 45 gün sonrasına kadar banka hesabına havale edilmek suretiyle ödenir. Ödemenin yapılması için Bayi komisyon faturası kesecektir. Fatura aylık satış dökümü oluşturulmasından sonra kesilir ve asıl nüshası tarla.io’nun adresine gönderilir. Kesilen komisyon ücretine %20 KDV dahildir.

3-Eğer bayi, ciro hedeflerine ulaşırsa ekstra ödüller EK C tablosunda belirtildiği gibi ilgili ayın son gününden 45 gün sonrasına kadar banka hesabına havale edilmek suretiyle ödenir. Ödemenin yapılması için Bayi’den ciro ödül faturası kesilmesi gerekmektedir. Fatura aylık satış dökümü oluşturulmasından sonra kesilir ve asıl nüshası tarla.io’nun adresine gönderilir. Kesilen komisyon ücretine %20 KDV dahildir. Üzerinde ekstra KDV artışı yapılmayacaktır. Her yılın başında devamına mutabık kalınan bayilikler için ciro ödül oranları güncellenebilir.

8) GÜVENCELER:

Bayiden reklam katılım bedeli dışında herhangi bir güvence, teminat vb istenmez.

9) ŞİRKETİN MARKA VE LOGOLARI:

Bayi, şirketin ve temsil ettiği üreticilerin marka ve logolarını yalnızca ürünün tanıtımı maksadıyla ve şirketin menfaatleri doğrultusunda kullanabilir.

Bayi, Bölgede Şirketin marka ve logosu veya işletmesi ile iltibas yaratacak işaret ve markalar kullanmayacaktır.

10) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

Bu sözleşme, tarafların imzası ile yürürlüğe girer. 1 yıllık deneme süreci sonrasında sözleşme süresi yeterli performans görüldü ise 1 yıl daha uzatılır. Performans alınmayan durumlarda ve/veya uzatılacağı tarla.io tarafından 1 hafta önce ilan edilmeyen sözleşmeler otomatik olarak feshedilir.

İlk 12 ayda reklam ödemesi olan 10.000TL’den fazla komisyon kazancı (100.000TL’lik satış hacmi) sağlayamayan bayinin sözleşmesi iptal edilir. Sözleşmesi 1 sene daha uzatılan bayinin ilgili sene içinde en az 10.000TL’lik komisyon kazancı (100.000TL’lik satış hacmi) elde etmesi beklenir. Ciro hedefi her sene ekonomik koşullar göz önüne alınarak güncellenecektir.

11) ANLAŞMAZLIKLAR:

1-Taraflar arasındaki uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklarda Şirket kayıtları ve evrakı yasal kanıt kabul edilir. İki tarafça teyitli faks mesajları veya sözleşmede belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilen mesajlar yazılı kanıt hükmündedir.

2-Tarafların yukarıda yazılı adresleri resmi tebligat adresleri olup yazılı olarak değiştiği karşı tarafa bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak bildirimler yasal bildirim kabul edilecektir.

3-Bu anlaşmanın yorumu, uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıkların hallinde iyi niyet çerçevesinde karşılıklı görüşmelerle çözüm yolu bulunması esastır.

Bu yolla çözülemeyen ihtilafların hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12) DEĞİŞİKLİKLER VE EKLEMELER:

Bu anlaşma üzerinde yapılacak tüm değişiklik ve eklemeler her iki tarafın rızası ve yazılı onayına bağlı olup, taraflarca imzalanan yazılı bir metin olmadıkça tüm değişiklik ve eklemeler geçersizdir. Satış organizasyonundaki gelişmeler ve yeni ürün eklemeleri için, Şirketin talimatları, fiyatları, vade ve ödeme şart ve koşulları değişiklikleri ile Bayinin ülke ya da pazar koşullarında olabilecek gelişmeler sonucunda Şirketçe kabul edilen talepleri bu anlaşmaya eklenebilir. Bu eklemelerin yapılabilmesi karşılıklı kabul ve imzaya bağlıdır.

13-) TEBLİGATLAR VE BİLDİRİMLER

Aşağıda belirtilen adresler ve elektronik posta adresleri tarafların tebligat adresi olarak geçerlidir. Adres değişikliği olması durumunda karşı tarafa yazılı olarak bildirecektir. Bildirilmediği takdirde sözleşmedeki adreslere yapılan tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. Taraflar elektronik posta adresleri üzerinden yapılan işlemlerden bilgi sahibi olmadıkları iddia edemezler.

14-) DİĞER HÜKÜMLER;

1-Tarafımıza yapılacak olan iadeler, oluşabilecek fiyat farkları veya ürün hataları ile ilgili tarafımıza iade faturası ya da fark faturası kesilmesi gerekmektedir.

2-Tüm kamu ve kurum kuruluşları tarafından yapılacak olan ihale veya doğrudan temin alımlarda Şirket’e bilgi verilecek olup, ihale fiyatları ve bölge yetki teyidi alınacaktır.

15-) SON HÜKÜM:

İşbu sözleşme, 15 maddeden oluşmaktadır. Bir nüsha olarak ..../.…./2024 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

Tarlaio İklim ve Tarım Teknolojileri AŞ

2159 Sok No 3/1 Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya Ankara

312 2195820

info@tarla.io

Kaşe&İsim

Kaşe&İsim

EK A: Bayi Bilgileri

Bayi ticari ünvanı*
Vergi dairesi ve numarası*
İsim*
Adres*
Cep telefonu*
Eposta adresi
Promosyon kodu*
İBAN numarası*

EK B: Ürün ve Hizmet Listesi

Ürün Satış Kanalı Minimum satış Bayi Komisyon Oranı İndirimler Öncesi Liste Fiyatı (KDV Dahil)
Tarla.io Profesyonel www.tarla.io 1 adet %10 2.999TL/yıl veya 300TL/ay
Tarla.io Gelişmiş www.tarla.io 1 adet %10 9.999TL/yıl veya 1.000TL/ay

EK C: Ciro Ödül Listesi

Geçilen Ciro Hedefi, Aylık Ek Ödül Miktarı Ödeme
100.000 TL 5.000 TL İlgili ayın son gününden itibaren 45 gün içinde
200.000 TL 10.000 TL
400.000 TL 30.000 TL
600.000 TL 50.000 TL
tarla.io logo
Giriş Yap
© 2019-2024, tarla.io | Tüm Hakları Saklıdır.